logo

logo

Algemene Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Webshop.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de Webshop.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Webshop.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 • Wie is Webshop?

  Webshop B.V. is een internetonderneming die middels een product zoekmachine het Nederlandse productaanbod van webshops presenteert. Webshop B.V. verkoopt zelf geen producten maar ontsluit de producten die door derde partijen te koop worden aangeboden. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de deelnemende webshop. Webshop B.V. is gevestigd te Almere op De Strubbenweg 27, en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66829704.

 • Algemeen

  Op het gebruik van Webshop.nl zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en het Cookiebeleid van toepassing. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dien je geen gebruik te maken van Webshop.nl.

  Webshop B.V. behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande bekendmaking aan te passen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle accounthouders van Webshop.nl. Wanneer je na de aanpassingen gebruik blijft maken van Webshop.nl, impliceert dit dat je deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig en de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

 • Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle diensten, en alle aanbiedingen van Webshop B.V. tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Jouw rechten en plichten

  Je dient je als gebruiker van Webshop.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder meer niet toegestaan om de (inhoud van) Webshop.nl te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

  Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Webshop B.V. en/of derden;
  2. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) Webshop.nl;
  3. het doen van inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  4. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.
  Alle tekst- en beeldinformatie op de Webshop.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Webshop BV. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshop B.V., het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te decompileren, te "reverse engineeren", of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

  Ingeval niet aan voornoemd toegestane gebruik wordt gehouden, behoudt Webshop B.V. zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op jou te verhalen.

 • Hoe gaat Webshop met jouw persoonlijke gegevens om?

  In het Privacybeleid kan je lezen waarvoor Webshop B.V. de gegevens gebruikt die over jou worden verzameld op Webshop.nl en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die Webshop.nl gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op Webshop.nl en niet op andere websites waarvoor op Webshop.nl links worden aangeboden.

  Webshop.nl toont informatie en producten van en over verschillende webshops. Webshop B.V. garandeert niet dat de op Webshop.nl aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. Webshop.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij, maar wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven. Webshop B.V. garandeert ook niet dat de op Webshop.nl aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Webshop B.V. garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

  Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden we jou aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende webshop).

 • Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

  Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 • Vragen?

  Als je vragen hebt met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Webshop B.V.
  KvK: 66829704
  Postbus 22123
  1302CC Almere

  info@webshop.nl
  088 85 85 580

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 18 December 2017.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de nieuwste producten en aanbiedingen van adverteerders op Webshop.nl en schrijf mij in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

 • Inspiratie- en productupdates
 • Exclusieve deals en kortingen
 • Aktie- en sale-aankondigingen

Blijf op de hoogte!

Log in of registreer om je aan te melden voor de Webshop.nl nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de vele voordelen.

newsletter dog image

Registreren

© 2019 Webshop.nl. Alle rechten voorbehouden.